ข้อมูลพื้นฐาน(ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม
(BUA CHUM HYDROMETEOROLOGICAL STATION)

1. รายละเอียดของสถานี

   1.1 ชื่อ สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม

   1.2 ชื่อ ภาษาอังกฤษ BUA CHUM HYDROMETEOROLOGICAL STATION

   1.3 ชื่อเดิม สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม

   1.4 เลขประจำสถานี (WMO) 48418

   1.5 เลขประจำสถานีสถานีฝน (Local Rain Station) 01426401

   1.6 ประเภทสถานี ตรวจอากาศผิวพื้น (Surface)

   1.7 เริ่มทาการตรวจอากาศครั้งแรก วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2508

2. ที่ตั้งของสถานี (Location)

   2.1 ที่อยู่ เลขที่ 70 หมู่ที่ 1 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

   2.2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3642-8037

   2.3 E-Mail s48418@metnet.tmd.go.th

   2.4 เว็ปไซต์ ( - )

   2.5 เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา

   2.6 พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม

       ละติจูด 15° 16' 00.0' องศาเหนือ

       ลองติจูด 101° 11' 14.5'' องศาตะวันออก

   2.7 ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยาบัวชุมจากระดับน้าทะเล 49.28 เมตร

   2.8 ระยะอ้างอิง

       » สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุมห่างจากตัวอาเภอชัยบาดาล 10 กม.

       » ห่างจากสถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี จังหวัดลพบุรี 110 กม.

       » ห่างจากสนามบินบัวชุม 4 กม.

  2.9 ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยาบัวชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาบัวชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. สภาพภูมิประเทศแวดล้อมสถานี (Environment)

   3.1 อาณาเขตติดต่อ

       ทิศเหนือ ติดกับทางรถไฟ มีระยะทาง 150.00 เมตร

       ทิศใต้ ติดกับที่ดินเอกชน มีระยะทาง 00.00 เมตร

       ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้ำป่าสัก มีระยะทาง 00.00 เมตร

       ทิศตะวันตก ติดกับถนนบ้านท่ามะดูก-บ้านไร่ มีระยะทาง 00.00 เมตร

   3.2 สภาพภูมิประเทศ

       อยู่ในเขตชนบท(ที่ตั้งในหมู่บ้านท่ามะดูก) จากถนนสุรนารายณ์เข้ามาประมาณ 500 เมตร

เป็นถนนลูกรัง ปากทางเข้าสถานีฯ เป็นที่ตั้งแขวงการทางย่อยลานารายณ์ ตามถนนจากปากทางเข้า-สถานี

มีประชาชนตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ประมาณ 20 ครัวเรือน สภาพโดยรอบสถานีฯล้อมรอบด้วยไร่-นา

ของชาวบ้าน มีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นเรียงราย ด้านหน้า(ทิศตะวันตก) เป็นถนนลูกรัง ด้านหลัง(ทิศตะวันออก)

ติดกับแม่น้ำป่าสัก ทิศเหนือของสถานีเป็นทางรถไฟ โรงเรียนที่ใกล้สถานีฯ มากที่สุดคือโรงเรียนบ้านไร่

ห่างจากสถานีฯประมาณ 3 กม. วัดที่ใกล้ที่สุดคือวัดบ้านไร่ ห่างจากสถานีประมาณ 3 กม.

ด้านตะวันตกมีโรงงานผลิตเอธานอลขนาดใหญ่ ห่างจากสถานีประมาณ 3 กม.