ข้อมูลพื้นฐาน(ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ
(SAMUTPRAKAN METEOROLOGICAL STATION))

1. รายละเอียดของสถานี

   1.1 ชื่อ สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ

   1.2 ชื่อ ภาษาอังกฤษ SAMUTPRAKAN METEOROLOGICAL STATION

   1.3 เลขประจำสถานี (WMO) 48420
 
   1.4 ประเภทสถานี สถานีอากาศเกษตร (Surface)

   1.5 เริ่มทาการตรวจอากาศครั้งแรก วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

2. ที่ตั้งของสถานี (Location)

   2.1 ที่อยู่ ซอยสุขุมวิท 119(วิทยุการบิน) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

       รหัสไปรษณีย์ 10540

   2.2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2174- 4000-1

   2.3 E-Mail s48420@metnet.tmd.go.th

   2.4 เว็ปไซต์ ( - )

   2.5 เนื้อที่ 5 ไร่

   2.6 พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปรการ

       ละติจูด 13° 31' 00" องศาเหนือ

       ลองจิจูด 100° 45' 42'' องศาตะวันออก

   2.7 ความสูงของสถานีจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1.443 เมตร

   2.8 ระยะอ้างอิง

       - สถานีฯห่างจากตัวอำเภอเมืองสมุทรปราการ 26 กม.

       - สถานีฯห่างจากกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดกรุงเทพฯ 35 กม.

       - สถานีฯห่างสนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ 20 กม.

       - สถานีฯห่างสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี จังหวัดชลบุรี 40 กม.

   2.9 ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ