ข้อมูลสารสนเทศสถานีอุตุนิยมวิทยา

  ข้อมูลพื้นฐาน
  สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่(กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา)
  (KOH LANTA METEORLOGICAL STATION)
..................................................

                                                                     อาคารที่ทำการ กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา                                                               
                                                                       
      1.รายละเอียดของสถานี
         1.1 ชื่อภาษาไทย สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่(กลุ่งงานตรวจอากาศเกาะลันตา)
         1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ KOH LANTA METEOROLOGICAL STATION
         1.3 ชื่อเดิม สถานีตรวจอากาศเกาะลันตา
         1.4 เลขประจำสถานี (WMO) 48566
         1.5 เลขประจำสถานีฝน (LocaRain Station) -
         1.6 ประเภทสถานี ตรวจอากาศผิวพื้น
         1.7 ระยะอ้างอิง(ระหว่างสถานีใกล้เคียง)
  - สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 89 กิโลเมตร
 

- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 241 กิโลเมตร

  - สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 149 กิโลเมตร
     2. ที่ตั้งของสถานี(Location)
         2.1 ที่อยู่  เลขท 83 หมู่ 6 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150
         2.2 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร : 075-662681                  
         2.3 E-mail  s48566@metnet.tmd.go.th
         2.4 เว็บไซต์  -
         2.5 เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน  60 ตารางวา
         2.6 พิกัดกลุ่มงานตรวจอากาศเกาะลันตา
  ละติจูด     07°  32'  33.6''   เหนือ

 

ลองติจูด   99°  02'  58.3''   ตะวันออก

         2.7 ความสูงของสถานีจากระดับน้ำทะเล 4.5 เมตร

         2.8 แสดงแผนผังสถานี  และขอบเขตสถานี 

              

         2.9 ระยะอ้างอิง บริเวณรอบสถานีอุตุนิยมวิทยา
 

- ห่างจากโรงเรียนประถมบ้านคลองนิน 1 ก.ม.  

 

- ห่างจากโรงแรมระวิวารินรีสอร์ท 1 ก.ม.  

 

- ห่างจากสถานีตรวจอากาศกระบี่ 89 ก.ม.  

                             

     3. สภาพภูมิประเทศแวดล้อมสถานี (Environment) สถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะลันตา ตั้งอยู่บนเกาะลันตาเนื้อที่บนเกาะประมาณ 88 ตาราง กิโลเมตร ซึ่งมีความยาวเกาะ 22  กิโลเมตร  ความกว้าง  4 กิโลเมตร

         3.1 สภาพภูมิประเทศ  บริเวณโดยรอบสถานีฯ

               อาณาเขตติดต่อ                
  ทิศเหนือ อาณาเขตติดกับ อบต.เกาะลันตาใหญ
  ทิศใต้ อาณาเขตติดกับถนน 
  ตะวันออก อาณาเขตติดกับบ้านระเบียงรีสอร์ทิ
  ตะวันตก อาณาเขตติดทะเลอันดามัน
        3.2  ไม่มีเงาของวัตถุ หรืออาคาร หรือต้นไม้ ตกกระทบบนสนามอุตุนิยมวิทยาในทุกฤดูกาล

                              ฤดูฝน ประมาณ 16 พ.ค.- 15 ต.ค.
                              ฤดูหนาว ประมาณ 16 ต.ค.- 15 ก.พ.
                              ฤดูร้อน ประมาณ 16 เม.ย.- 15 พ.ค.   
         

     4. การตรวจอากาศ

             4.1  เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรก เมื่อ 15 พฤษภาคม  2524  
             4.2  ทำการตรวจอากาศผิวพื้นตลอด 24 ชั่วโมง  และส่งข่าวผิวพื้นทางโปรแกรมส่งข่าว METNET ทุก 3 ชั่วโมง ได้แก่เวลา
                   01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00,16.00,19.00, 22.00 น. ของทุกวัน อ่านต่อ