ข้อมูลสารสนเทศสถานีอุตุนิยมวิทยา

  ข้อมูลพื้นฐาน
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่
(KRABI  METEOROLOGICAL  STATION)
..................................................

                                                                        อาคารที่ทำการ สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่
                                                                                                            
                                                                         
      1.รายละเอียดของสถานี
         1.1 ชื่อภาษาไทย สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่
         1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ  KRABI  METEOROLOGICAL  STATION
         1.3 ชื่อเดิม สถานีตรวจอากาศกระบี่
         1.4 เลขประจำสถานี (WMO) 48563
         1.5 เลขประจำสถานีฝน (LocaRain Station) -
         1.6 ประเภทสถานี สถานีตรวจอากาศผิวพื้น ตรวจอากาศเพื่อการบินและตรวจอากาศด้วยเรดาร์
         1.7 ระยะอ้างอิง (ระหว่างสถานีใกล้เคียง)
                             ห่างจากสถานีอุตุนิยมวิทยาตะกั่วป่า 143 กิโลเมตร
                             ห่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 154 กิโลเมตร
                             ห่างจากสถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 135 กิโลเมตร
                             ห่างจากสถานีตรวจอากาศเกาะลันตา 89 กิโลเมตร
     2. ที่ตั้งของสถานี(Location)
         2.1 ที่อยู่  เลขที่ 151 หมู่ 5 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130
         2.2 หมายเลขโทรศัพท์ : 075-701575  โทรสาร : 075-701576                                               
         2.3 E-mail  s48563@metnet.tmd.go.th 
         2.4 เว็บไซต์ -
         2.5 เนื้อที่ 5 ร่
         2.6 พิกัดของสถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่
  ละติจูด     08°  06'  13''   เหนือ

 

ลองติจูด   98°  58'  31''   ตะวันออก
         2.7 ความสูงของสถานีจากระดับน้ำทะเล 29.346   เมตร
         2.8 แผนผังสถานีและขอบเขต
        2.9 ระยะอ้างอิงโดยประมาณ บริเวณรอบสถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่
                       ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ 1 ก.ม.
                       ห่างจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกระบี่ 10 ก.ม. 
                       ห่างจากสถานีตรวจอากาศเกาะลันตา 89 ก.ม.
                             

     3. สภาพภูมิประเทศแวดล้อมสถานี (Environment)สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ตั้งอยู่ภายในบริเวณของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่โดยทางทิศใต้มีอาณาเขตติดกับสถานีเติมน้ำมันอากาศยานของ บริษัท ป.ต.ท. จำกัด ส่วนในทิศอื่นๆเป็นพื้นที่โล่งและป่าไม้ ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ

         3.1 บริเวณโดยรอบสถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่

              อาณาเขตติดต่อ                
  ทิศเหนือ ติดกับอำเภอตะกั่วป่า ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร
  ทิศใต้    ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาหลัก ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
  ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอกะปง ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร
  ทิศตะวันตก  ติดกับทะเลอันดามัน ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

         3.2  ไม่มีเงาของวัตถุ หรืออาคาร หรือต้นไม้ ตกกระทบบนสนามอุตุนิยมวิทยาในทุกฤดูกาล

                            ฤดูฝน ประมาณ 16 พ.ค.- 15 ต.ค
                            ฤดูหนาว ประมาณ 16 ต.ค.- 15 ก.พ.
                            ฤดูร้อน ประมาณ 16 เม.ย.- 15 พ.ค. 

     4. การตรวจอากาศ

        4.1   เริ่มทำการตรวจครั้งแรกเมื่อ สิงหาคม  2550
        4.2   สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่  ตรวจอากาศเพื่อการบินและตรวจอากาศด้วยเรดาร์ ตลอด 24 ชั่วโมง  รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  เข้ารหัสข่าวอากาศ  ส่งให้กรมอุตุนิยมวิทยาทุก 3 ชั่วโมง  คือเวลา  01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  และ 22.00  น.
    5. เครื่องมือตรวจอากาศ
        5.1 สนามอุตุนิยมวิทยา 15 x15 เมตร
 

ทิศเหนือ

 

ทิศตะวันตก

 

ทิศตะวันออก

 

ทิศใต้

 

อ่านต่อ