ข้อมูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี (CHANTHABURI METEOROLOGICAL STATION)

 

1. รายละเอียดของสถานี
        1.1  ชื่อ  ภาษาไทย สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี
        1.2  ชื่อ  ภาษาอังกฤษ   CHANTHABURI METEOROLOGICAL STATION
        1.3  ชื่อเดิม  สถานีตรวจอากาศจันทบุรี
        1.4  เลขประจำสถานี (WMO) 48480
        1.5  เลขประจำสถานีสถานีฝน (Local Rain Station) 459201
        1.6  ประเภทสถานี   ตรวจอากาศผิวพื้น   (Surface)
        1.7  เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรก วันที่ - พ.ศ. 2480

2. ที่ตั้งของสถานี  (Location)
        2.1  สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี เลขที่ 30 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่
               อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
        2.2  หมายเลขโทรศัพท์  039 - 311026          
        2.3  E-Mail  s48480@metnet.tmd.go.th
        2.4  เว็ปไซต์  ( - )
        2.5  เนื้อที่    3 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา   
        2.6  พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี    ละติจูด 12° 37' 00'' องศาเหนือ
                                                    ลองติจูด 102° 06' 48'' องศาตะวันออก
        2.7  ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีจากระดับน้ำทะเล  2.86  เมตร
        2.8  ระยะอ้างอิง
               - ห่างจากศาลากลางจันทบุรี 200 เมตร
               - ห่างศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี 300 เมตร
               - ห่างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรี 750 เมตร
               - ห่างโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี 1.25 กม.

        2.9  ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี