ข้อมูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะสีชัง
(KO SICHANG METEOROLOGICAL STATION)

 

1. รายละเอียดของสถานี
        1.1  ชื่อ  ภาษาไทย สถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะสีชัง 
        1.2  ชื่อ  ภาษาอังกฤษ  KO SICHANG  METEOROLOGICAL  STATION
        1.3  ชื่อเดิม  สถานีตรวจอากาศเกาะสีชัง
        1.4  เลขประจำสถานี (WMO) 48460
        1.5  เลขประจำสถานีสถานีฝน (Local Rain Station) 459202
        1.6  ประเภทสถานี   ตรวจอากาศผิวพื้น   (Surface)
        1.7  เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรกวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2501

2. ที่ตั้งของสถานี  (Location)
        2.1  ที่อยู่ ตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง
                      จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20120
        2.2  หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 216196          
        2.3  E-Mail   s48460@metnet.tmd.go.th
        2.4  เว็ปไซต์  ( - )
        2.5  เนื้อที่    2 ไร่ 2 งาน 52 5/10 ตารางวา
        2.6  พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะสีชัง   ละติจูด 13° 09' 42'' องศาเหนือ
                                                    ลองติจูด 100° 48' 07'' องศาตะวันออก
        2.7  ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะสีชังจากระดับน้ำทะเล  24.85  เมตร
        2.8  ระยะอ้างอิง
               - ห่างจากอาเภอศรีราชา ประมาณ 12.00 กิโลเมตร
               - ห่างจากโรงพยาบาลเกาะสีชัง ประมาณ 1.00 กิโลเมตร
               - ห่างจากท่าเรือเกาะสีชัง ประมาณ 2.50 กิโลเมตร
               - ห่างจากอ่างเก็บน้าเกาะสีชัง ประมาณ 1.20 กิโลเมตร

        2.9  ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะสีชัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่ทาการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี
กลุ่มงานตรวจอากาศเกาะสีชัง