ข้อมูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทยา (PATTAYA METEOROLOGICAL  STATION)

 

1. รายละเอียดของสถานี
        1.1  ชื่อ  สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทยา 
        1.2  ชื่อ  ภาษาอังกฤษ   PATTAYA  METEOROLOGICAL  STATION
        1.3  ชื่อเดิม  สถานีตรวจอากาศพัทยา
        1.4  เลขประจำสถานี (WMO) 48461
        1.5  เลขประจำสถานีสถานีฝน (Local Rain Station) 459203
        1.6  ประเภทสถานี   ตรวจอากาศผิวพื้น   (Surface)
        1.7  เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรก วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2523 โดยมีการส่งข่าวอากาศให้
               กองพยากรณ์อากาศ (ปัจจุบันเป็นสานักพยากรณ์อากาศ) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2523
               ทางโทรศัพท์ของสถานีวิทยุ สทร.5 พัทยา

2. ที่ตั้งของสถานี  (Location)
        2.1  ที่อยู่ ตั้งอยู่บนเขาทัพพระยา เลขที่ 378/1 หมู่ 12 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ
               อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
        2.2  หมายเลขโทรศัพท์  038 - 250590          
        2.3  E-Mail   s48461@metnet.tmd.go.th
        2.4  เว็ปไซต์  ( - )
        2.5  เนื้อที่    6  ไร่   
        2.6  พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยาพัทยา   ละติจูด 12° 55' 12'' องศาเหนือ
                                                 ลองติจูด 100° 52' 10'' องศาตะวันออก
        2.7  ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยาพัทยาจากระดับน้ำทะเล  58.929  เมตร
        2.8  ระยะอ้างอิง
               - ห่างจากสถานีตำรวจท่องเที่ยว ประมาณ 1.00 กม.
               - ห่างจากศาลพัทยา ประมาณ 3.50 กม
               - ห่างจากศูนย์บริการลูกค้านครชัยแอร์ ประมาณ 6.00 กม.

        2.9  ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยาพัทยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี กลุ่มงานตรวจอากาศพัทยา