ข้อมูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี กลุ่มงานอากาศเกษตรพลิ้ว
(PLUEI METEOROLOGICAL STATION)

 

1. รายละเอียดของสถานี
        1.1  ชื่อ  ภาษาไทย สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี กลุ่มงานอากาศเกษตรพลิ้ว
        1.2  ชื่อ  ภาษาอังกฤษ   PLUEI METEOROLOGICAL STATION
        1.3  ชื่อเดิม  สถานีอากาศเกษตรพลิ้ว
        1.4  เลขประจำสถานี (WMO) 48481
        1.5  เลขประจำสถานีสถานีฝน (Local Rain Station) 480301
        1.6  ประเภทสถานี   ตรวจอากาศผิวพื้น   (Surface)
        1.7  เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรก วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2509

2. ที่ตั้งของสถานี  (Location)
        2.1  ที่อยู่ 63/1 หมู่ 6 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22110
        2.2  หมายเลขโทรศัพท์  039 - 397241          
        2.3  E-Mail  s48481@metnet.tmd.go.th
        2.4  เว็ปไซต์  ( - )
        2.5  เนื้อที่    268 ไร่ (ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร) 
        2.6  พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว    ละติจูด 12° 31' 00'' องศาเหนือ
                                                 ลองติจูด 102° 10' 00'' องศาตะวันออก
        2.7  ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้วจากระดับน้ำทะเล  24.20  เมตร
        2.8  ระยะอ้างอิง
               - ทิศตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ 13.70 ตร.กม.
               - เส้นทางจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางตามถนนสุขุมวิท สายบางนา - ตราด ระยะทางประมาณ 259 กม.

        2.9  ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารที่ทาการสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี กลุ่มงานอากาศเกษตรพลิ้ว
(ตั้งอยู่ภายในอาคารศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี)