ข้อมูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 1)
(สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง (RAYONG METEOROLOGICAL STATION
)

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง

1. รายละเอียดของสถานี
        1.1  ชื่อ  สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง 
        1.2  ชื่อ  ภาษาอังกฤษ  RAYONG  METEOROLOGICAL  STATION
        1.3  ชื่อเดิม  สถานีตรวจอากาศระยอง
        1.4  เลขประจำสถานี (WMO) 48478
        1.5  เลขประจำสถานีสถานีฝน (Local Rain Station)  478201
        1.6  ประเภทสถานีตรวจอากาศผิวพื้น   (Surface)
        1.7  เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรก  วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2523

2. ที่ตั้งของสถานี  (Location)
        2.1  ที่อยู่     เลขที่ 67/6 หมู่ที่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000  
        2.2  หมายเลขโทรศัพท์      038 - 655075      
        2.3  E-Mail   s48478@metnet.tmd.go.th
        2.4  เว็ปไซต์  ( - )
        2.5  เนื้อที่    8 ไร่ 77 ตารางวา   
        2.6  พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง     ละติจูด           12° 37' 55.9"      องศาเหนือ
                                                    ลองติจูด        101° 20' 37.4"      องศาตะวันออก
        2.7  ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยาระยองจากระดับน้ำทะเล  2.60  เมตร
        2.8  ระยะอ้างอิง
               - ติดต่อกับจังหวัดชลบุรี จันทบุรี และชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีความยาว 100 กิโลเมตร
               - อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางหลวงหมายเลข 3 เป็นระยะทาง 179 กิโลเมตร
               - ชายฝั่งทะเลเว้าแหว่งติดอ่าวไทย ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร
               - คลองสาธารณะ ห่างชายทะเลประมาณ 150 เมตร

        2.9  ผังที่ตั้งและขอบเขตสถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง