ข้อมูลพื้นฐาน (ส่วนที่ 1)
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด (TRAT  METEOROLOGICAL  STATION)

อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาตราด

1. รายละเอียดของสถานี
        1.1  ชื่อ  สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด  
        1.2  ชื่อ  ภาษาอังกฤษ            TRAT  METEOROLOGICAL  STATION
        1.3  ชื่อเดิม  สถานีตรวจอากาศคลองใหญ่
        1.4  เลขประจำสถานี (WMO) 48501
        1.5  เลขประจำสถานีสถานีฝน (Local Rain Station)     501201
        1.6  ประเภทสถานี   ตรวจอากาศผิวพื้น   (Surface)
        1.7  เริ่มทำการตรวจอากาศครั้งแรก  วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 24872. ที่ตั้งของสถานี  (Location)
2.1  ที่อยู่     เลขที่  564  หมู่ที่  7  ถนนราษร์บำรุง  ตำบลคลองใหญ่  
       อำเภอคลองใหญ่   จังหวัดตราด  รหัสไปรษณีย์  23110 
2.2  หมายเลขโทรศัพท์      039 - 581276      
2.3  E-Mail   s48501@metnet.tmd.go.th
2.4  เว็ปไซต์  ( - )
2.5  เนื้อที่    1  ไร่  3  งาน  88  ตารางวา
2.6  พิกัดสถานีอุตุนิยมวิทยาตราด       ละติจูด           11 46' 49.2''            องศาเหนือ
                                            ลองติจูด          102 52' 41.1''          องศาตะวันออก                      2.7  ความสูงของสถานีอุตุนิยมวิทยาตราดจากระดับน้ำทะเล       2.00              เมตร
2.8  ระยะอ้างอิง

       2.8.1  สถานีอุตุนิยมวิทยาห่างจากตัวอำเภอเมืองตราด        75  กม.

       2.8.2  ห่างจากสถานีอุตุนิยมวิทยากลุ่มงานอากาศเกษตรพลิ้ว  จังหวัดจันทบุรี  135  กม                                     2.8.3  สถานีอุตุนิยมวิทยาห่างสนามบินตราด  110  กม.